ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัยประจำปี 2561 เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัยประจำปี 2561[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี ประกาศรับข้อเสนอโครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี และขอเชิญเข้าร่วมงานการประชาสัมพันธ์โครงการศูนย์เครือข่ายการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยี[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • ขอเชิญอบรมฟรี ! โยเกิร์ตข้าวดำ ♦ ขอเชิญชวนเข้ารับการอบรมการทำผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ "โยเกิร์ตข้าวดำ"[อ่าน : 25 ครั้ง]
แจ้งเวียน/ประกาศ ดูแจ้งเวียน/ประกาศทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th... เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์เพื่อนำเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 7th ICADA 2018 - SSIS[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย / ผลงานวิชาการ[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ส่งบทความวิชาการ หรือบทความวิจัย และเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • ขอความอนุเคราะห์ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง... ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร "การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยใช้ R Package"[อ่าน : 6 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดูภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบค...

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับสวนผลไม้ [อ่าน : 235 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2559

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 1504 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตร 2559

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 2710 ครั้ง]

การแข่งขัน ”กีฬาภายในคณะเทคโนโ...

การแข่งขัน”กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ ๑” [อ่าน : 896 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

ประเพณีสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในรั้วคณะฯ [อ่าน : 112 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา256...

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" [อ่าน : 886 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 138 ครั้ง]

กิจกรรม "ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหล...

กิจกรรม "ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 [อ่าน : 181 ครั้ง]

วีดีโอ ดูวีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่าน : 15 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก (24 พ.ย. 2560) [อ่าน : 16 ครั้ง]

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จ...

พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 [อ่าน : 18 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อม

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 18 ครั้ง]

จดหมายข่าว ดูจดหมายข่าวทั้งหมด
 • จดหมายข่าว วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2560 พิธีซ้อมรับปริญญาบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559[อ่าน : 4 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว วันที่ 9 - 14 เดือนตุลาคม พ.ศ.2560 การแข่งขัน “กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ 1”[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว วันที่ 12 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่การเป็นเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร[อ่าน : 2 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดูข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน[อ่าน : 23 ครั้ง]
 • บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง[อ่าน : 17 ครั้ง]
 • บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง : วิศวกร[อ่าน : 36 ครั้ง]
 • บริษัท แอพพลายเค็ม (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน ด่วน! ตำแหน่ง : นักวิชาการเกษตร[อ่าน : 34 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ดูข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าทั้งหมด
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 55 ครั้ง]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 44 ครั้ง]
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 33 ครั้ง]
ข่าว/กิจกรรมบริหารคณะฯ ดูข่าว/กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประกันคุณภาพสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 73 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [อ่าน : 123 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดูผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
แข่งขันทักษะวิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 [อ่าน : 116 ครั้ง]