ข่าวประชาสัมพันธ์ ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
 • หลักเกณฑ์การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในโอกาสวันเ... คณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี เป็นวันเยาวชนแห่งชาติ [อ่าน : 115 ครั้ง]
 • แนวทางปฏิบัติในการส่งเรื่องไปเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0 ด้วยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในภารขับเคลื่อน ไปสู่ระบบราชการ ๔.0[อ่าน : 51 ครั้ง]
 • ขอเชิญชวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ขอเชิญชวนอาจารย์/เจ้าหน้าที่ นักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต ในวันพุธ ที่ 25 เมษายน 2561 ตั้งแต่เวลา 9.30 – 12.00 น.[อ่าน : 46 ครั้ง]
 • เชิญนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรเข้าร่วมแข่งขัน กิจกรรมในงานวันอนุรักษ์มรดกไทย โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้.....[อ่าน : 308 ครั้ง]
แจ้งเวียน/ประกาศ ดู แจ้งเวียน/ประกาศทั้งหมด
 • ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช ตอบขอบคุณการรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดช[อ่าน : 28 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด... การขยายเวลาชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [อ่าน : 81 ครั้ง]
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งคณบดี[อ่าน : 85 ครั้ง]
 • ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมประกวดสือสร้างสรรค์ต่อต้านการทุจริต[อ่าน : 70 ครั้ง]
ภาพข่าว/กิจกรรม ดู ภาพข่าว/กิจกรรมทั้งหมด
โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใ...

โครงการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบัณฑิตพันธุ์ใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยเทคโน... [อ่าน : 4 ครั้ง]

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพ...

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพของบุคลากรสายวิชาการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 23 ครั้ง]

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเ...

โครงการเทคนิคการจำหน่ายสินค้าเกษตรยุคไทยแลนด์ 4.0 #StartUpBusiness [อ่าน : 36 ครั้ง]

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนา...

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ [อ่าน : 32 ครั้ง]

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจ...

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 [อ่าน : 53 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิท...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ [อ่าน : 44 ครั้ง]

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาล...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ [อ่าน : 335 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป...

โครงการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรยุคใหม่ [อ่าน : 163 ครั้ง]

ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษา ดู ข้อมูลการรับสมัครนักศึกษาทั้งหมด
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ประจำปีการศึกษา 2561 คลิ๊กที่นี่ เพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 302 ครั้ง]
 • เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา รอบที่ 4 Admission สมัคร 12 - 16 มิถุนายน 2561 คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียดด้านใน[อ่าน : 117 ครั้ง]
 • การยืนยันสิทธิ์ Clearing House การยืนยันสิทธิ์ Clearing House[อ่าน : 411 ครั้ง]
 • การคัดเลือก รอบที่ 2 การรับแบบโควตา ยืนยันสิทธิ์ Clearing house ระบบเปิดวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2561 [อ่าน : 2430 ครั้ง]
 • การคัดเลือกเข้าศึกษาในระบบกลาง TCAS ประจำปีการศึกษา 2561[อ่าน : 130 ครั้ง]
จดหมายข่าว ดู จดหมายข่าวทั้งหมด
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 12 วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์[อ่าน : 13 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 11 วันที่ 1 - 3 พฤษภาคม 2561 การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า 2018[อ่าน : 8 ครั้ง]
 • จดหมายข่าว ปีที่ 7 ฉบับที่ 10 วันที่ 20 เมษายน 2561 การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ[อ่าน : 7 ครั้ง]
ข่าวรับสมัครงาน ดู ข่าวรับสมัครงานทั้งหมด
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน[อ่าน : 109 ครั้ง]
 • บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง[อ่าน : 95 ครั้ง]
 • บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง : วิศวกร[อ่าน : 88 ครั้ง]
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า ดู ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่าทั้งหมด
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 138 ครั้ง]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 108 ครั้ง]
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 115 ครั้ง]
วีดีโอ ดู วีดีโอทั้งหมด
แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

แนะนำคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม [อ่าน : 147 ครั้ง]

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.เทคโนโลยีราชมงคล ตะวันออก (24 พ.ย. 2560) [อ่าน : 143 ครั้ง]

ผลงานของนักศึกษา ดู ผลงานของนักศึกษาทั้งหมด
ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโค...

ผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น [อ่าน : 52 ครั้ง]

การแข่งขันทักษะ เกษตรราชมงคล ค...

การแข่งขันทักษะ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 25 - 26 มกราคม 256 [อ่าน : 217 ครั้ง]

กิจกรรมบริหารคณะฯ ดู กิจกรรมบริหารคณะฯทั้งหมด
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศว...

EENET2018 [อ่าน : 112 ครั้ง]

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัต...

การประชุมร่วมและตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อรับรองหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ [อ่าน : 53 ครั้ง]

การประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการ...

ประชุมและตรวจห้องปฏิบัติการทางด้านวิศวกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร [อ่าน : 154 ครั้ง]

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพั...

โครงการทบทวนแผนยุธทศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตรและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี [อ่าน : 200 ครั้ง]