ข่าว/ประชาสัมพันธ์
  • ประกาศรับสมัครทุนฝึกอบรม เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น PCQI ตามกฏหมายอาหาร USA(FSMA) สมัครภายในวันที่ 16 มิ.ยง 60 (อบรม 3- 5 ก.ค. 60) [อ่าน : 21 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว/กิจกรรม
พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 156 ครั้ง]

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิล...

โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านจังหวัดจันทบุรี [อ่าน : 28 ครั้ง]

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 256...

พิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2560 [อ่าน : 128 ครั้ง]

ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการ...

ทำบุญคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 57 ครั้ง]

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบ...

11 มิถุนายน 2560 วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตจันทบุรี [อ่าน : 25 ครั้ง]

แนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ป.โท-เอ...

โครงการแนะนำแนวทางการศึกษาต่อ ป.โท-เอก [อ่าน : 25 ครั้ง]

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาวะผู้นำ

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม [อ่าน : 54 ครั้ง]

บัณฑิตที่พึงประสงค์

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ [อ่าน : 32 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว/กิจกรรมบริหารคณะฯ
โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [อ่าน : 29 ครั้ง]

ประชุมบุคลากรคณะฯ

ประชุมคณาจารย์ บุคลากร และเจ้าหน้าที่คณะฯ 1/2560 [อ่าน : 21 ครั้ง]

การประชุมคณะกรรมการบริหาร

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ ครั้งที่ 3/2560 [อ่าน : 26 ครั้ง]

การประชุม start up

การประชุม start up [อ่าน : 27 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานของนักศึกษา
แข่งขันทักษะวิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 [อ่าน : 22 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม