ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบข้อมูลงานทะเบียนออนไลน์ ขอความอนุเคราะห์เข้าตรวจสอบข้อมูล[อ่าน : 5 ครั้ง]
 • "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 โครงการ "ทุนส่งน้องเรียนจบ" ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560[อ่าน : 35 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
แจ้งเวียน/ประกาศ
 • ด่วนที่สุด!! เรื่อง การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี การจัดทำประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับทุนรัฐบาลกระทรวงวทยาศาสตรและเทคโนโลยี[อ่าน : 9 ครั้ง]
 • ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา[อ่าน : 12 ครั้ง]
 • เชิญชวนปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับตกแต่งลถานที่ เชิญชวนปลูกต้นดอกดาวเรืองประดับตกแต่งลถานที่[อ่าน : 7 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
คณบดี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนัส คงศักด...

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 43 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวรับสมัครงาน
 • ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน[อ่าน : 7 ครั้ง]
 • บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด รับสมัครพนักงาน กว่า 20 ตำแหน่ง[อ่าน : 6 ครั้ง]
 • บริษัท เบสท์เมทัลเวอร์ค จำกัด รับสมัครงาน ตำแหน่ง : วิศวกร[อ่าน : 19 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าวประชาสัมพันธ์ ศิษย์เก่า
 • กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและฝึกซ้อม ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร[อ่าน : 20 ครั้ง]
 • ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "Rally แข่งกันให้" รุ่นที่1 ขอเชิญศิษย์เก่า กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา[อ่าน : 16 ครั้ง]
 • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ของโลก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง[อ่าน : 14 ครั้ง]
ข้อมูลเพิ่มเติม
ภาพข่าว/กิจกรรม
การแข่งขัน ”กีฬาภายในคณะเทคโนโ...

การแข่งขัน”กีฬาภายในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร ครั้งที่ ๑” [อ่าน : 759 ครั้ง]

โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่สู่กา...

ประเพณีสานสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องในรั้วคณะฯ [อ่าน : 49 ครั้ง]

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา256...

พิธีไหว้ครู "ศิษย์น้อมวันทาคณาจารย์" [อ่าน : 784 ครั้ง]

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริ...

โครงการพัฒนาจิต คุณธรรม และจริยธรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 78 ครั้ง]

กิจกรรม "ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหล...

กิจกรรม "ปลูกดาวเรืองถวายพ่อหลวง" เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 [อ่าน : 89 ครั้ง]

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา...

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาด้านพื้นฐาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 52 ครั้ง]

ปฐมนิเทศนักศึกษา 2560

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 [อ่าน : 5031 ครั้ง]

พิธีถวายเทียนพรรษา

พิธีถวายเทียนพรรษา [อ่าน : 237 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ข่าว/กิจกรรมบริหารคณะฯ
การตรวจประเมินคุณภาพ สำนักงานค...

การตรวจประกันคุณภาพสำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร [อ่าน : 37 ครั้ง]

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการ...

โครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน [อ่าน : 74 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม
ผลงานของนักศึกษา
แข่งขันทักษะวิชาการ

แข่งขันทักษะวิชาการ เกษตรราชมงคล ครั้งที่ 2 [อ่าน : 50 ครั้ง]

ข้อมูลเพิ่มเติม